Scharren

Van 2010 tot 2013 is met steun van het Europees Visserij Fonds (EVF) onderzoek gedaan naar de afzetmogelijkheden van schar, een smakelijke platvis die langs de Nederlandse kust in grote hoeveelheden kan worden gevangen. In het kader van dit onderzoek is het product ‘scharfilets in panko met gemalen zeewier’ ontwikkeld, dat aan de consument kan worden aangeboden. Er is een marktonderzoek gedaan en een rendementsberekening gemaakt, waaruit blijkt dat het economisch haalbaar is het product in de markt te zetten.

Wisselingh en Toorens wil, samen met vissers, een visverwerker, een verkooporganisatie, een ngo en een bank, het product ook daadwerkelijk in de markt zetten. Wie doet mee?

 Download deze rapportage