FLO’s

Naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken wil Wisselingh en Toorens het inzetten van FLO’s in Nederland invoeren. Een FLO (Fisheries Liaison Officer) wordt ingezet bij interactie tussen visserij- en andere activiteiten op zee, en heeft de taak om het belang van de visserij te behartigen door overleg en communicatie tussen de betrokken partijen te verzorgen.

FLO’s zijn ideaal gezien ervaren vissers, die met name de lokale situatie goed kennen en goed (in het Engels) moeten kunnen communiceren. Op zee zorgen ze ervoor dat vissers en ander scheepvaart- en werkverkeer zo weinig mogelijk last van elkaar hebben. Op de wal zijn ze gesprekspartners bij de voorbereiding van werkzaamheden op zee.

De Nederlandse overheid alsmede de offshore- windmolen- en baggerindustrie zal worden voorgesteld FLO’s in te zetten. Hierdoor kan wederzijds ongemak en onnodige schade worden voorkomen. Aangetoond zal moeten worden dat de kosten opwegen tegen de baten. De vertegenwoordigers van de visserijsector zal worden gevraagd dit initiatief te ondersteunen.

Vooruitlopend op de vraag wil Wisselingh en Toorens geschikte kandidaten voor FLO’s aanwerven. Basisvereisten zijn ervaring als visser, een geldig certificaat Basic Safety, een redelijke beheersing van de Engelse taal en goede communicatieve eigenschappen.