Privacy Verklaring

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van Wisselingh en Toorens BV en Wisselingh PartnerShip BV.

Wisselingh en Toorens BV en Wisselingh PartnerShip BV zijn gebonden aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken Wisselingh en Toorens BV en Wisselingh PartnerShip BV om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Wisselingh en Toorens BV en/of Wisselingh PartnerShip BV, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijke dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van Wisselingh en Toorens BV of Wisselingh PartnerShip BV waar u een relatie mee heeft.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan Wisselingh en Toorens BV en Wisselingh PartnerShip BV zorgvuldig te werk. Zij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Wisselingh en Toorens BV of Wisselingh PartnerShip BV jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om aan het onderdeel van Wisselingh en Toorens BV of Wisselingh PartnerShip BV waar u een relatie mee heeft te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van Wisselingh en Toorens BV en/of Wisselingh PartnerShip BV waar u een relatie mee heeft.