Minder vissen, meer brood uit het water

HOOFDDORP – Wisselingh en Toorens gaat een bestand opzetten met mensen en instellingen die brede praktische en theoretische kennis hebben van de visserij. Het adviesbureau uit Hoofddorp gaat bemiddelen tussen deze visserijspecialisten en bedrijven, organisaties en overheden die visserijkennis goed zouden kunnen gebruiken. Want hoewel bemanning en materieel uit de visserij vaak niet aansluiten op andere maritieme sectoren is er wel degelijk behoefte aan gedegen kennis van de visserij.

De visser moet meer maritiem ondernemer worden. Meer ‘brood uit het water’, maar niet meer met visserij alleen. De visserijsector heeft het meermalen te horen gekregen. Maar kunnen vissers en vissersschepen zo makkelijk tijdelijk aan de bak in andere maritieme branches? Zijn de hardwerkende mannen met hun stoere kotters zo gewild overal? Rems Cramer, visserman (KW 2) en partner in Wisselingh en Toorens, weet er inmiddels alles van na het EVF-project ‘Minder vissen, meer brood uit het water’, uitgevoerd door Ursa Major Services BV, het projectbureau van de Nederlandse Vissersbond in samenwerking met Wisselingh en Toorens.

In een aantal studies in opdracht van het voormalige Visserij Innovatie Platform (VIP) werd geopperd dat meer diversiteit in de activiteiten van kottervissers de bedrijfsvoering en daarmee de continuïteit van de visserijbedrijven positief zou kunnen beïnvloeden. Als knel- punten werden onder meer genoemd het ontbreken van een netwerk en van kennis van zaken voor wat betreft contracten, voorwaarden, prijzen en dergelijke. De opzet van een platform/bemiddelingsbureau zou deze knelpunten mogelijk kunnen wegnemen.

Met als insteek het daadwerkelijk opstarten van een bemiddelingsbureau door projectpartner Wisselingh en Toorens werd een praktijkonderzoek opgezet en uitgevoerd.

Download hieronder het gehele artikel uit Visserijnieuws van 6 februari waarin over het nieuwe initiatief van Wisselingh en Toorens wordt geschreven.

 Download deze rapportage

 Download dit artikel

Voor meer informatie over onze activiteiten op visserijgebied klikt u hier door.

FLO’s

Naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken wil Wisselingh en Toorens het inzetten van FLO’s in Nederland invoeren. Een FLO (Fisheries Liaison Officer) wordt ingezet bij interactie tussen visserij- en andere activiteiten op zee, en heeft de taak om het belang van de visserij te behartigen door overleg en communicatie tussen de betrokken partijen te verzorgen.

FLO’s zijn ideaal gezien ervaren vissers, die met name de lokale situatie goed kennen en goed (in het Engels) moeten kunnen communiceren. Op zee zorgen ze ervoor dat vissers en ander scheepvaart- en werkverkeer zo weinig mogelijk last van elkaar hebben. Op de wal zijn ze gesprekspartners bij de voorbereiding van werkzaamheden op zee.

De Nederlandse overheid alsmede de offshore- windmolen- en baggerindustrie zal worden voorgesteld FLO’s in te zetten. Hierdoor kan wederzijds ongemak en onnodige schade worden voorkomen. Aangetoond zal moeten worden dat de kosten opwegen tegen de baten. De vertegenwoordigers van de visserijsector zal worden gevraagd dit initiatief te ondersteunen.

Vooruitlopend op de vraag wil Wisselingh en Toorens geschikte kandidaten voor FLO’s aanwerven. Basisvereisten zijn ervaring als visser, een geldig certificaat Basic Safety, een redelijke beheersing van de Engelse taal en goede communicatieve eigenschappen.

Scharren

Van 2010 tot 2013 is met steun van het Europees Visserij Fonds (EVF) onderzoek gedaan naar de afzetmogelijkheden van schar, een smakelijke platvis die langs de Nederlandse kust in grote hoeveelheden kan worden gevangen. In het kader van dit onderzoek is het product ‘scharfilets in panko met gemalen zeewier’ ontwikkeld, dat aan de consument kan worden aangeboden. Er is een marktonderzoek gedaan en een rendementsberekening gemaakt, waaruit blijkt dat het economisch haalbaar is het product in de markt te zetten.

Wisselingh en Toorens wil, samen met vissers, een visverwerker, een verkooporganisatie, een ngo en een bank, het product ook daadwerkelijk in de markt zetten. Wie doet mee?

 Download deze rapportage