Artikel Visserijnieuws: Bemiddeling Specialistische Visserijkennis

HOOFDDORP – Wisselingh en Toorens gaat een bestand opzetten met mensen en instellingen die brede praktische en theoretische kennis hebben van de visserij. Het adviesbureau uit Hoofddorp gaat bemiddelen tussen deze visserijspecialisten en bedrijven, organisaties en overheden die visserijkennis goed zouden kunnen gebruiken. Want hoewel bemanning en materieel uit de visserij vaak niet aansluiten op andere maritieme sectoren is er wel degelijk behoefte aan gedegen kennis van de visserij.

De visser moet meer maritiem ondernemer worden. Meer ‘brood uit het water’, maar niet meer met visserij alleen. De visserijsector heeft het meermalen te horen gekregen. Maar kunnen vissers en vissersschepen zo makkelijk tijdelijk aan de bak in andere maritieme branches? Zijn de hardwer- kende mannen met hun stoere kotters zo gewild overal? Rems Cramer, visserman (KW 2) en partner in Wisselingh en Toorens (W&T), weet er inmiddels alles van na het EVF-project ‘Minder vissen, meer brood uit het water’, uitgevoerd door Ursa Major Services BV, het projectbureau van de Nederlandse Vissersbond in samenwerking met WT.

In een aantal studies in opdracht

van het voormalige Visserij Innovatie Platform (VIP) werd geopperd dat meer diversiteit in de activiteiten van kottervis- sers de bedrijfsvoering en daarmee de continuïteit van de visserijbedrijven posi- tief zou kunnen beïnvloeden. Als knel- punten werden onder meer genoemd het ontbreken van een netwerk en van kennis van zaken voor wat betreft contracten, voorwaarden, prijzen en dergelijke. De opzet van een platform/bemiddelingsbureau zou deze knelpunten mogelijk kunnen wegnemen.

Met als insteek het daadwerkelijk opstarten van een bemiddelingsbureau door projectpartner W&T werd een prak- tijkonderzoek opgezet en uitgevoerd.

Download hieronder het gehele artikel uit Visserijnieuws van 6 februari waarin over het nieuwe initiatief van Wisselingh en Toorens wordt geschreven.

 Download dit artikel

Voor meer informatie over onze activiteiten op visserijgebied klikt u hier door.